Paz!lonček – vzemi ga!

Minulo soboto smo vas povabili na zasajanje lončkov – kako je bilo? Pridite še vi!

 

Jutri, v soboto  17. julija, spet poteka od 10. do 12. ure na vrtu pred Art centrom Pionirskega doma na Komenskega 9 v Ljubljani  delavnica: pod vodstvom skupine krajinskih arhitektk in urbanistk Paz!Park  bodo obiskovalci v prenovljene cvetlične lončke sadili zelišča in zbirali ideje o ureditvah okenskih polic in balkonov. Delavnici Pazi!lonček sta organizirani v okviru projekta Vrt mimo grede, ki povezuje več zanimivih dogodkov na temo urbanega vrtičkarstva in ga organizira zavod Bunker v sodelovanju s Pionirskim domom in drugimi.
Minulo  soboto smo se jim pridružili in bilo je fajn: pričakale so nas sadike dišavnic in okrasnih rastlin, barve in kup lončkov, nekateri so že bili okrašeni. Pričakale so nas tudi krasne mlade punce, ki so se lotile akcije. Poimenovale so se Paz!Park in so  krajinske arhitektke in urbanistke. Paz!lonček je njihova prva akcija v okviru koncepta 3P: PR!SPEVAJ, PREDELAJ, PR!HRANI.
Njihova vizija je preprosta: kakovost življenja v soseskah se bo izboljšala, če bodo njihovi prebivalci sodelovali z izmenjavo izkušenj, znanja in dobrin. Zato so dekleta povabila  okoliške prebivalce, naj se pridružijo. Katja Fak je povedala, da so ljudje naklonjeni pobudi, vendar se zdaj še težko odločajo za dejavnejše sodelovanje.   Mogoče se bo začetna previdnost razblinila, ko bodo  videli, kaj konkretno zelenega se spreminja v njihovem okolju.
Trajnostno naravnani model spodbuja izmenjavo  znanja in materiala. S kreativno prenovo in ponovno uporabo predmetov, na katere so ljudje že pozabili, se zmanjšajo potrošnja in odpadki.
In kako je bilo? Vroče. Zeleno. Smejoče se. Predvsem otroci so uživali v stiku z zemljo in v stvariteljski vlogi: posadili so svojo rastlino! Morda celo prvo. Sadik je bilo dovolj za vse in veliko lončkov so dekleta ponudila mimoidočim, da vzamejo posajeno rastlino s seboj domov. Da jo tako rekoč posvojijo in skrbijo zanjo. Začudene poglede je zamenjalo veselje ob nečem novem.
Skupina Paz!park  je  začela tudi  projekt Vrt mimo grede, ki ga organizira zavod Bunker. Ta  povezuje dogodke in delavnice na temo urbanega vrtičkarstva na območju mestne četrti Tabor v Ljubljani.
Jutri, v soboto  17. julija, se torej spet lahko udeležite delavnice Paz!lonček  od 10. do 12. ure na vrtu pred Art centrom Pionirskega doma na Komenskega 9 v Ljubljani in ustvarjate in sadite.