Pravno opozorilo

SPLOŠNI POGOJI UPORABE ZA UPORABNIKE SPLETNIH STRANI IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI 
(v nadaljevanju: Splošni pogoji uporabe)

Spletno mesto DOM IN STIL (v nadaljevanju DOMINSTIL.SI) želi zagotoviti spoštljivo in prijetno spletno mesto namenjeno oblikovanju in opremljanju tako notranjosti domov kot njihove okolice. Vsi obiskovalci so dobrodošli, da delijo svoje fotografije, mnenja, vprašnja in izkušnje. Registrirani uporabniki lahko sodelujejo pri objavi in komentiranju ter glasovanju, neregistrirani uporabniki imajo pravico spremljati in brati vse javno objavljene vsebine.

Sprejem splošnih pogojev uporabe

Neregistrirani uporabnik spletnega portala (v nadaljevanju: Uporabnik) je zavezan upoštevati te Splošne pogoje uporabe. Šteje se, da Uporabnik z obiskom spletnih strani spletnega portala sprejema te Splošne pogoje uporabe in se z le-temi strinja.

Registrirani uporabnik spletnega portala DOMINSTIL.SI (v nadaljevanju: Uporabnik) je zavezan upoštevati te Splošne pogoje uporabe. Uporabnik z registracijo v spletni portal DOMINSTIL.SI sprejema te Splošne pogoje uporabe in se z le-temi strinja.

DOMINSTIL.SI

Storitev DOMINSTIL.SI je storitev družbe PKDV d.o.o., Šmarca, Drnovo 2, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: PKDV d.o.o.), ki omogoča Uporabniku uporabo storitev in informacij spletnega portala DOMINSTIL.SI .

Uporabnik lahko podatke, do katerih dostopa v okviru spletnega portala DOMINSTIL.SI, uporablja le v osebne ter nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih, v spremenjeni ali nespremenjeni obliki je izrecno prepovedano.

Na spletnem portalu imajo registrirani uporabniki pravico objavljati svoje podatke, podatke svojih del in svoje fotografije. Za svoje vnose v portal se registrirani uporabniki zavezujejo:
– da imajo pravico javno objavljati njihovo vsebino;
– da razumejo vsebino in smisel pravil uporabe portala in pravil uporabe registriranih uporabnikov;
– da je z njihovo lastno objavo izraženo eksplicitno dovoljenje javne objave podatkov, fotografij, druge dokumentacije in lastnih osebnih podatkov v obsegu in na način, ki ga sami določajo;
– da bo z vnosom v portal vsebina javno objavljena, zatorej se avtor (oz. imetnik pravice – registrirani uporabnik) odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom zoper portal zaradi takšne javne objave;

Prepovedane vsebine

Prepovedane so vsebine z erotično ali pornografsko vsebino. Nadalje so prepovedane vsebine, ki so (ali so lahko ali so bile v preteklosti) predmet kaznivega dejanja ali odškodninskega zahtevka posameznika.

Oškodovani posameznik lahko o takšnih primerih obvesti uredništvo, ki bo v primernem roku ukrepalo okoliščinam primerno.

Omejitev odgovornosti

PKDV d.o.o. posreduje podatke v vsebini, ki mu jih posredujejo avtorji in registrirani uporabniki. PKDV d.o.o. ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost ali dostopnost do podatkov, objavljenih v spletnem portalu DOMINSTIL.SI in ne prevzema odgovornosti za dejanja (nakupne ali prodajne odločitve), ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

PKDV d.o.o. bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov, v kolikor bo to v njegovi moči. Prav tako si bo PKDV d.o.o. prizadeval storiti vse, kar je v njegovi moči, da bo storitev delovala tehnično brezhibno in Uporabniku prijazno.

PKDV d.o.o. ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

PKDV d.o.o. Uporabniku priporoča, da se pred oddajo kakršnihkoli naročil posvetuje s svojim svetovalcem oziroma z ustreznim strokovnjakom zadevne stroke, ki bo o preverila in mu tudi posredovala podatke o posameznih elementih objavjenih na spletnem portalu.

PKDV d.o.o. si hkrati pridržuje pravico, da spremeni te Splošne pogoje uporabe in/ali preneha z zagotavljanjem storitev spletnega portala DOMINSTIL.SI, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobene odgovornosti za obnovo spletnega portala DOMINSTIL.SI.

V primeru spremembe teh Splošnih pogojev uporabe spremenjeni Splošni pogoji uporabe zavezujejo Uporabnika s trenutkom objave le-teh na spletnem portalu DOMINSTIL.SI. PKDV d.o.o. Uporabniku priporoča, da redno spremlja spremembe teh Splošnih pogojev uporabe.

Zaščitne znamke in avtorske pravice

Vse znamke na spletnem mestu so zaščitene, če imetnik znamke ne določi drugače. To vključuje tudi logotipe in znake. Uporaba blagovnih znamk, vzorcev, patentov, avtorskih pravic je dovoljena le z izrecnim, pisnim in predhodnim dovoljenjem imetnika teh pravic in upravljalca portala.

Vsak od avtorjev je, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, lastnik posredovanih podatkov, kakor tudi intelektualne lastnine na le-teh. Podatki v spletnem portalu DOMINSTIL.SI so bodisi izvirni ali izvedeni na osnovi podatkov (fotografij, dokumetov, izjav, certifikatov in drugih informacij v digitalni/elektronski obliki), ki jih PKDV d.o.o. prejme od avtorjev. PKDV d.o.o. si pridržuje pravico, da na vsak posredovan podatek doda svojo oznako (t.im. vodni žig oz. v primeru drugih oblik podatkov disclaimer), ki preprečuje neupravičeno uporabo teh podatkov. Uporabniki lahko taiste podatke predhodno že zaščitijo s svojimi oznakami.

Varovanje zasebnosti

PKDV d.o.o. lahko uporabi Uporabnikov IP-naslov pri ugotavljanju težav s strežnikom ter ugotavljanju morebitnih zlorab spletnega portala DOMINSTIL.SI. PKDV d.o.o. informacij Uporabnika, pridobljenih v okviru uporabe spletnega portala DOMINSTIL.SI ne uporablja v druge namene ter jih ne razkriva tretjim osebam. Spletna stran spletnega portala DOMINSTIL.SI vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. PKDV d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba podatkov ter varovanje zasebnosti

PKDV d.o.o. zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke ter kontaktne informacije:
– uporabniško ime,
– geslo,
– Ime in priimek (po želji),
– elektronski naslov,
– telefonsko številko (po želji),
– naslov (po želji),
– datum registracije,
– število vnosov v portal,
– seznam posameznih vnosov (objav) v portal (vključno s fotografijami, izjavami, komentarji in drugimi informacijami v digitalni/elektronski obliki),
– druge podatke glede na želje in lastno iniciativo uporabnika.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih le-ta posreduje PKDV d.o.o. in se v primeru spremembe le-teh zavezuje spremembe ustrezno sporočiti družbi PKDV d.o.o., drugače bo izvrševanje njegovih pravic po teh pravilih oteženo ali onemogočeno (v primeru, da uporabnika ni mogoče identificirati in mu s tem priznati lastništvo oz. imetništvo pravic nad njegovimi objavami).

PKDV d.o.o. bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in temi Splošnimi pogoji uporabe.

Uporabnik z registracijo v spletni portal DOMINSTIL.SI izrecno soglaša, da PKDV d.o.o. na posredovani e-naslov pošilja svoja obvestila, informacije in promocijske ponudbe ter ostale vsebine, namenjene neposrednemu trženju storitev. Uporabnik je seznanjen, da se od prejemanja navedenih vsebin lahko kadarkoli odjavi prek spletne strani http://dominstil.si (kontaktni obrazec) ali preko poslanega email na info@dominstil.si.

Uporabnik je z registracijo v spletni portal DOMINSTIL.SI seznanjen in soglaša s tem, da PKDV d.o.o. uporablja in obdeluje Uporabnikov/e:
1. Kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov) in geslo z namenom:
• omogočanje zagotavljanja storitev spletnega portala DOMINSTIL.SI Uporabniku;
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to potrebno (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi ipd.),
• pošiljanja različnih e-vsebin
• v primeru, da Uporabnik to sam želi.

2. Uporabniško ime ter obdobje koriščenja podatkov storitve: za potrebe Poročila o uporabi, katerega ga je PKDV d.o.o. upravičen napraviti vsak mesec, za namene statistične obdelave in tehničnih analiz.

3. IP-naslov: pri ugotavljanju težav s strežnikom ter ugotavljanju morebitnih zlorab spletnega portala DOMINSTIL.SI.

4. Elektronski naslov (ter druge podatke): za namene pošiljanja obvestil, informacij ter tudi za namene neposrednega trženja.

PKDV d.o.o. podatkov Uporabnika, pridobljenih v okviru storitev spletnega portala DOMINSTIL.SI ne uporablja v druge namene ter jih ne razkriva tretjim osebam. PKDV d.o.o. lahko obdeluje podatke uporabnike tudi preko pogodnenih obdelovalcev, če zagotovi enako ali boljšo stopnjo varnosti, kot jo podatki uživajo pri upravljalcu teh podatkov in ob drugih pogojih, ki jih določa veljavna zakonodaja Republike Slovenije. Uporabnik je seznanjen, da so podatki lahko, za namene pogodbene obdelave podatko za namene in račun PKDV d.o.o., posredovani znotraj držav EU ter tudi ZDA in R Hrvaške.

Uporabnik je seznanjen, da lahko kadarkoli od PKDV d.o.o. pisno ali ustno na zapisnik zahteva:
• da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in kontaktne informacije;
• da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom;
• da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike Uporabnikovih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da daje svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic v primeru odklonitve ter, da je seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da Uporabniku:
• omogoči vpogled v (katalog zbirke ali zbirko) osebnih podatkov;
• potrdi ali se podatki v zvezi z Uporabnikom obdelujejo ali ne;
• omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na Uporabnika ter mu omogoči, da jih Uporabnik prepisuje ali kopira;
• posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na Uporabnika; da mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
• da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o Uporabniku vsebuje zbirka osebnih podatkov in o metodi obdelave;
• da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mu pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov.

Uporabnik je seznanjen z naslednjimi podatki o PKDV, svetovanje, d.o.o. s sedežem v Šmarci, Kamnik, na poslovnem naslovu Šmarca, Drnovo 2, 1241 Kamnik, ki je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vložka 1/37573/00. Osnovni kapital družbe znaša 8.763,00 EUR in je vplačan v celoti. Matična številka družbe je 1810154, identifikacijska št. za DDV pa SI 94232083.

Spletni portal DOMINSTIL.SI lahko vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. PKDV d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Oglaševanje

Oglaševanje ali posredovanje informacij o drugih spletnih straneh je prepovedano. Uredništvo spletnih strani lahko določi drugače, glede na posamezni primer uporabnika ali glede na sklenjeno sponzorsko pogodbo upravljalca spletnega portala.

Pri odločanju o dovoljenju ali zavrniti dovoljenja za oglaševalske vsebine ima upravljalec spletnega portala vse pravice pridržane, vključno s pravico onemogočiti določeno vsebino brez obrazložitve.

Komentiranje

Registrirani uporabniki imajo pravico objavljati svoje komentarje na določeno tematiko. Upravljalec ima pravico kadarkoli trajno ali začasno onemogočiti ali izbrisati vsebine, ki jih posreduje uporabnik, brez obrazložitve svoje odločitve. Upravljalec lahko, kadar meni, da je to potrebno, opozori uporabnika, da naj s svojim ravnanjem ali izjavami preneha.

Kakršnokoli spobdujanje sovražnega govora, rasne nestrpnosti ali nagovarjanja h kaznivem dejanju je strogo prepovedano in bo najstrožje sankcionirano.

Upravljalec spletnega portala lahko v posameznem primeru presodi, ali bo onemogočil dostop posameznemu uporabniku, ki krši pravila uporabe ali ne spoštuje opomina upravljalca. V izjemnih primerih lahko upravljalec onemogoči dostop uporabniku in izbriše njegovo vsebino tudi brez vnaprejšnjega opomina, če presodi (ob upoštevanju uredniške svobode) da je glede na posamičen primer to potrebno.

Upravljalec spletnega portala v nikakršnem pomeni ni odgovoren za vsebino ali verodostojnost komentarjev, za kar so izključno odgovorni uporabniki – avtorji besedila.

Te splošni pogoji uporabe veljajo od 01.08.2009, pa do preklica oz. spremembe.

Kamnik, 01.08.2009