Preprosti likovni izdelki za otroke

Knjiga z navodili za ustvarjanje likovnih izdelkov za male – in velike

Predstavljamo vam priročnik Preprosti likovni izdelki za otroke – Korak za korakom do čudovitih likovnih izdelkov, ki jo je izdala Tehniška založba Slovenije.

 

 
Najprej razčistimo, komu je knjiga Preprosti likovni izdelki za otroke   namenjena:  prav bo prišla vsem “otrokom” do 99. leta. Priročnik, ki sta ga ustvarili Sue Nicholson in Deri Robins, je namreč tako zbir različnih risarskih in slikarskih tehnik kot navodil za krasilne tehnike.  Če ste pozabili, kako smo pri likovnem pouku risali portret: na straneh 26 in 27 priročnika so preprosta navodila s sličicami, ki se nadaljujejo z navodili za ustvarjanje različnih obrazov. Praskanke? Akvareli? Tiskanje? Vse te tehnike in še mnogo več ponuja ta priročnik. Čeprav otroci ustvarjajo pri likovnem pouku v šoli, je priročnik primeren za podobno domače ustvarjanje, kjer nismo omejeni z dolžino šolske ure in lahko sodelujemo vsi družinski člani. Ideje zajemajo tako klasične likovne izdelke, kot sta risba in slika, kot predmete, ki jih lahko uporabimo v krasilne namene, za uprizoritve  ali morebiti celo za uporabne predmete.
Likovno ustvarjanje spodbuja obe možganski polobli: levo, ki je specializirana za logiko, matematiko, jezik, analizo in obdelavo podatkov, in desno ki skrbi za prepoznavanje, ritem, vizualne predstave, kreativnost in sintezo. Ob tem se krepijo  fina motorika rok, koordinacija in  koncentracija. Ob uspešno izpeljanem ustvarjanju otrok občuti zadovoljstvo in krepi  pozitivno samopodobo. Če delamo skupaj, s tem urimo tudi sposobnosti za sodelovanje v skupini. Tako lahko »navadna« slika postane medij za učenje, urjenje in uživanje. Seveda pa likovno ustvarjanje prinaša  vse te sadove tudi v poznejših obdobjih človekovega življenja.
240 barvnih strani debel priročnik večjega formata in spiralne vezave se začne s poglavjem o risanju, skiciranju in stripih, naslednje poglavje predstavlja slikanje in tiskanje. Poglavje zatem se navdihuje  v svetovni umetnosti in prinaša ideje za poustvarjanje izdelkov v različnih tehnikah: afriške slike na blago, barvite maske, keltske broške… Zadnje poglavje predstavlja kolaž, skulpture in posebne učinke: izdelamo lahko tako kolaž iz papirja kot kolaž iz živil ali blaga, vezemo na papir, izdelujemo skulpture iz gline in drugega materiala ali ustvarjamo iz fotografij.
Vsako poglavje, ki ga hitro najdemo s pomočjo jezička, uvaja opis potrebščin. Pohvalno je, da so to večinoma običajne potrebščine, ki jih ni treba iskati po specializiranih trgovinah in drago plačati, dostikrat pa so predlagani tudi materiali iz reciklaže. Navodila so kratka, nazorna in jasna. Likovni izdelki, ki sta jih za ilustracijo ustvarili dve sodelavki, so raznoliki in dovolj preprosti, da se ne ustrašimo dela.   Na koncu so kratki napotki za starše in vzgojitelje.
 

Priročnik Preprosti likovni izdelki za otroke – Korak za korakom do čudovitih likovnih izdelkov stane 34,99 evra.