Ureditev vrta ob enostanovanjski hiši

Hiša stoji blizu avtoceste, zato je naročnik želel omiliti hrup.

Pred ureditvijo vrta smo se srečali s stranko, prisluhnili njenim željam in potrebam ter ji v skladu z danimi možnostmi predlagali rešitev.
Želja naročnikov je bila, da se uredi celotna okolica hiše s poudarkom na vhodnem delu in bivalni terasi.

Vhod – prej

 

Vhod – potem

Objekt leži na robu naselja, razgled pa se odpira proti avtocesti. Stranko je motila bližina ceste in njen hrup, zato smo predvideli intenzivnejšo zasaditev, ki bi omilila hrup, hkrati pa ne bi preveč zaprla razgleda.

Okrog objekta je bilo posajenih veliko rastlin, ki so bile zaradi neustrezne oskrbe videti neurejene. Odstranili smo jih in ohranili le negovan sadovnjak, ki vsako leto razveseljuje svoje lastnike z obilnim pridelkom.

 

Pred ureditvijo je bila pred hišo neurejena zelenica, na kateri sta rasli dve češnji in cvetoča grmovnica, do hiše pa je bilo položenih nekaj pranih plošč. Naš predlog je zajemal ureditev tlakovanih površin za parkiranje in poudarjen vhod z lepšim tlakom in urejeno gredo. Na gredo pri vhodu smo posadili rastline, ki imajo raje senčne lege – dva pahljačasta javorja, rododendrone in pierise v kombinaciji z različnimi trajnicami.

 

Greda ob parkirišču se nadaljuje v vrt ob meji s sosedom. Posadili smo japonske češnje, okrasne drene, cvetoče grmovnice in trajnice, ki s svojim spreminjanjem skozi celotno sezono zagotavljajo pestrost. Ob meji s sosedom je nivojska razlika, zato greda počasi prehaja v brežino.

 

 

 

Za hišo je bivalna terasa z nadstreškom, ki so jo naročniki na podlagi naših idejnih načrtov izdelali sami. Ob terasi smo uredili manjše gredice, zasajene z okrasnimi travami in trajnicami za bolj sončne lege.
Za hišo – prej

 

Za hišo – potem

 

Grede smo zamejili s kovinskimi robniki, ki preprečujejo širjenje trate nanje, in jih posuli z lubjem, ki zadržuje rast plevela in vlago ter poskrbi za dodatno okrasitev.

 

Foto in tekst: http://www.pro-horto.si
E-mail:
info@pro-horto.si
Tel.: 01/561-20-89, fax: 01/561-30-9