Sejem Poroka, Flora Celje 2010

Največji slovenski poročni sejem združen s sejmom o vrtnarstvu.

O naših vtisih več jutri, danes le slikovni utrinek … Uživajte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MojcaK