S kompostnikom Jora nad odpadke in uradno uredbo v vsakem gospodinjstvu

Kompostiranje organskih odpadkov namesto odvažanja smeti – udobno, učinkovito, brez smradu

Pomemben delež odpadkov v vsakem gospodinjstvu obsegajo organski odpadki: od ostankov zelenjave in sadja do pokošene trave, plevela, dračja in listja. Na podlagi smernic  Zelene knjige je vlada Republike Slovenije   17. maja 2010 sprejela  Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.  Uredba določa ravnanje s tovrstnimi odpadki: kdo, kje in kako zbira komunalne oziroma biološko razgradljive odpadke. Predpisuje obvezno kompostiranje povsod tam, kjer je to mogoče, za nespoštovanje določil odredbe so predpisane tudi dokaj visoke kazni.

Kako pri nas doma ravnamo s temi odpadki?
Običajno jih odlagamo v skupne ali posebne smetnjake za organske odpadke, da jih komunalna služba pobere in odpelje. Smeti moramo odnašati na prostor s smetnjaki, kjer predvsem poleti zaudarjajo, za odvoz smeti plačujemo. Lahko si uredimo kompostni kup ali si omislimo zabojnike za kompostiranje. Tako ravnamo ekološko, vendar kompostiranje terja nekaj kvadratnih metrov prostora, pri razkrajanju se sproščajo neprijetne vonjave, potek razkrajanja pa moramo uravnavati s premetavanjem odpadkov in ustvarjanjem primernih razmer za proces (odpadki ne smejo biti ne presuhi ne premokri, mraz zavre razkrajanje).
Ekološki izotermični kompostniki JORA so sodobna rešitev za vsako gospodinjstvo. S temi kompostniki lahko organske  odpadke predelamo v kompost na samem kraju nastanka, s čimer razbremenimo okolje in smetišča, pridelamo pa dišečo plodno prst, ki jo uporabimo na vrtu ali za vzgojo lončnic in posodovk.
Kompostnike izdeluje podjetje JORAFORM AB, ki je vodilni švedski proizvajalec ekoloških kompostnikov za razgradnjo bioloških odpadkov na lokalni ravni. Dve desetletji staro podjetje udejanja rešitve za predelavo biorazgradljivih odpadkov (predvsem gospodinjskih) in zelenega vrtnega odpada in razvija naravi prijazne proizvode. Prvo na svetu je razvilo dvokomorni rotirajoči sistem predelave biološko razgradljivih odpadkov v kompost in za to prejelo več nagrade. Vsi njegovi sistemi in produkti so patentirani.

Kompostnike Jora uporabljajo v gospodinjstvih, šolah, bolnišnicah, domovih za ostarele, restavracijah, na kmetijah … in seveda povsod tam, kjer se zavedajo, kako  veliko breme za naše okolje so neprimerno odloženi organski  odpadki in kako koristno jih lahko predelamo. Izdelki so na voljo v več kot 30 državah po vsem svetu, Unicef je podjetje pred dvema letoma izbral za generalnega proizvajalca kompostnikov za reševanje perečega stanja odpadkov v Indiji. Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo, kjer ekološka osveščenost prebivalcev počasi, a vztrajno narašča, je podjetje Ventovarna.

Kaj pridobimo z nakupom izotermičnega kompostnika Jora
Odvoz organskih in biološko razgradljivih odpadkov ni več potreben, zato prihranimo denar in čas za shranjevanje in zbiranje pred odvozom.  Obenem se znebimo vseh odpadkov, ki nastanejo v  atriju,  na zelenjavnem vrtu, zelenici …), kar tudi ni zanemarljivo.  Kompost lahko takoj uporabimo kot gnojilo ali kot prst. Ves proces poteka na naravni način, potrebujemo le en dodatek, navadno žaganje. S pomočjo mikroorganizmov in v nepredušni komori se organski odpadki hitro spremenijo v kompost.
Kompostniki Jora so izdelani samo iz recikliranih materialov. Klasično kompostiranje zahteva nekaj prostora – kompostnik Jora je majhen in priročen. Lahko ga postavimo celo na balkon ali v klet. Kompostni kup moramo premetavati – kompostnik Jora z lahkoto vrtimo okrog svoje osi.
Kompostni kupi velikokrat postanejo zavetišče za nezaželeni mrčes, vanj se zatečejo glodavci, razkopavajo ga ptice, organski odpadki pri preperevanju lahko smrdijo –  kompostnik Jora je hermetično zaprt.
Pri klasičnem kompostiranju kompost dozoreva šest do osem mesecev – v kompostniku Jora razkrajanje traja le nekaj tednov in poteka tudi pozimi.
Na voljo so različne velikosti kompostnikov Jora, pri nakupu se ravnamo glede na količino odpadkov. Cene kompostnikov so višje od cen običajnih zabojnikov za kompostiranje, vendar so ekonomične, saj imajo običajni zabojniki krajšo življenjsko dobo in potrebujete vsaj dva, ob tem pa zahtevajo več dela in morebitno uporabo dodatkov za pospeševanje razkrojevanja.
Podjetje Ventovarna vam lahko pomaga pri urejanju nakupa z nasveti za najetje ugodnega posojila Ekosklada, seznanjeno pa je tudi  s konkurenco med bankami pri financiranju ekoprojektov. Obstaja možnost plačila na več obrokov, morda  pa bo Ekosklad kompostnik Jora uvrstil  med subvencionirane artikle.

Obstajajo tudi modeli kompostnikov Jora z ljubkim cvetličnim vzorcem – za kompostiranje doma s stilom!;)

OGLASNO SPOROČILO!