Japonski vrt

Vrt Kijosumi v Tokiu

 

V teh dneh, ko je Japonsko prizadel katastrofalen potres in smo v mislih z njenimi prebivalci, pojdimo po potkah vrta Kijosumi  (Kiyosumi) v Tokiu. To ni zelo star vrt, saj je nastal v letih 1878 do 1885. Pot po njem vodi okrog ribnika s številnimi otočki. Značilnost vrta je 55 ogromnih skal.

 

 

Japonski vrt je dialog neukrotljive narave in človekove kulture. »Malone poldrugo tisočletje neprekinjenega razvoja je na Japonskem dalo nekaj stilnih inačic, ki nosijo nezgrešljive poteze svoje dežele. V njih se istočasno razodeva tudi velik oblikovalski razpon, ki sega od naturalističnih, naravnim prizorom bližnjih zasnov do abstraktnih, likovno skrajno prečiščenih ureditev, kot so na primer suhi vrtovi ob templjih budistične sekte zen,« piše Dušan Ogrin v svoji monografiji Vrtna umetnost sveta.

 

 

Japonski vrtovi niso zrasli iz prehranjevalnih potreb, kot na primer sredozemski vrtovi, ampak so vseskozi izražali človekov trud doumeti naravo in svoje mesto v njej ter smisel bivanja. To so zaprti prostori vtisov premišljevanja in meditacije.

 

 

Kaj opazimo pripadniki zahodne civilizacije v japonskem vrtu? Pomembnost mest za poglede. Različne pregrade iz gradiv, dreves in drugih rastlin preprečujejo razgled po vsem vrtu, zato ga moramo prehoditi, da si lahko ustvarimo vtis o njem.

Vrtovi so dosledno oblikovani negeometrijsko, organsko, prostorski red je blizu naravnemu. Kljub razčlenjenosti so japonski vrtovi prostori praznine. »Ma« ali prazen prostor ustvarja razmerja med skalami, vodo in rastlinami in vedno znova s preprostostjo in skromnostjo ustvarja kar najbolj prečiščen estetski učinek.

 

Japonskim vrtovom je dovoljeno staranje. Pravo podobo dobijo šele, voda izliže kamne, ko mah preraste skale. Kadarkoli se posega vanje, se posegov ne sme opaziti.Japonci so se skozi zgodovino morali naučiti sožitja s tamkajšnjimi naravnimi pojavi, ki so nemalokrat kruti do ljudi. Mi  se od njih lahko učimo kolektivnosti, sodelovanja in potrpežljivosti. In sožitja z naravo, tudi v oblikovanju vrtov.


Foto: www.gardenvisit.com, http://en.wikipedia.org/wiki, http://muza-chan.net/