klekljana čipka

združuje klekljarice, klekljarje, ljubiteljice in ljubitelje čipk iz vse Slovenije, zamejstva in tujine. Njegovo osnovno poslanstvo je ohranjanje čipkarstva ter širjenje znanja in spodbujanje razvoja na tem področju. S tem namenom organiziramo razstave, klekljarske natečaje in izdajamo klekljarsko revijo Čipkarski bilten.

Razstave organizirajo posamezna klekljarska društva, sekcije in skupine, pripravljamo pa skupne razstave Združenja.

Čipkarski bilten izhaja trikrat letno, članice in člani ZdruŽenja ga prejmejo brezplačno. Pošiljamo pa ga tudi številnim posameznikom in ustanovovam, ki delujejo na področju čipkarstva v Sloveniji in v tujini.

Klekljarski natečaj razpiše strokovna komisija Združenja. Z njim želimo spodbuditi k izvirnim in ustvarjalnim pristopom pri oblikovanju oziroma preoblikovanju čipk ter k uporabi številnejših in zahtevnejših tehnik in elementov klekljanja.

Sodelujemo s svetovno organizacijo za šivano in klekljano čipko OIDFA in številnimi nacionalnimi čipkarskimi združenji.