Trajnice – nasveti za vzgojo 20

Jožica Golob Klančič: Pri gosti saditvi trajnic ni dela s pleveli!

 

Vse leto smo skrbeli, da se nam plevel ni razrasel po vrtnih gredah, in tudi jeseni tega opravila ne smemo zanemariti. Bolj redno ko plevemo, manj dela imamo s pleveli. V različnih letnih časih sicer rastejo različni pleveli, naša skrb pa mora biti, da vse kaleče in mlade plevele populimo ali izkopljemo, preden so se razrasli ali bog ne daj celo zacveteli in razvili seme. Če smo to fazo razvoja plevela zamudili, se nam bo razsejal in potem bomo imeli veliko več dela. Enoletni pleveli ne bi smeli povzročati  velikih težav, saj jih mimogrede populimo, bolj problematični so trajni pleveli, ki se jih moramo še bolj resno in sistematično lotiti.

Jožica Golob Klančič: Pri gosti saditvi trajnic ni dela s pleveli!
Pri gosti saditvi trajnic oziroma pri starejšem nasadu, ki je že dobro prekril tla, pleveli nimajo več možnosti razraščanja, zato je z njimi zelo malo dela.

                                                                                                                    Dom in Stil