Praznovanje pomladi in velike noči

Damjan Ovsec bogato predstavlja ljudsko in liturgično praznovanje velike noči ob pomladanskem ekvinokciju

Pri založbi Modrijan je tik pred veliko nočjo izšla razkošno ilustrirana monografija Damjana J. Ovsca Praznovanje pomladi in velike noči.

 
 Rdeča nit te izjemno bogate in pri­merjalno zasnovane knjige sta cer­kveno-liturgično in ljudsko tradi­cionalno praznovanje velikonočne dobe in časa ter pripadajočih praznikov, ki sta umeščena v pomlad in pomladanski ekvinokcij. Kristjani takrat praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Veselje ob tem dogodku pa se v tem obdobju ni znašlo po naključju, praznik sam ima koreni­ne v starih poganskih navadah, ko se je praznovalo prihod pomladi, zače­tek novega cikla in življenja.
Maksim Gaspari: Velika noč
Na našem ozemlju je obdobje od pusta preko posta do velike noči in naprej do binkošti bogat preplet ljudskih običajev in verskega obredja. Ker pa se nit obhajanja običajev trga in ker jih v marsikaterem segmentu izrinjajo instantne potrošniške različice, je knjiga primerno branje za vse, ki se želijo podučiti o bistvu teh praznovanj in o različnih pojavnih  oblikah v indoevropskem svetu. Podrobno sta predstavljena  mitološki svet in  teološka razlaga.  Bralci spoznavajo  razvoj običajev  pri nas in ne nazadnje dobivajo nove ideje za ustvarjanje svojega praznovanja. Kajti  vsakdo potrebuje praznovanja. Na koncu  prevlada spoznanje o prepletenosti vseh teh običajev po vsej stari celini.
Zakaj  naj mi, ustvarjalci domačih zavetij, preberemo to knjigo? Naša praznovanja lahko osmislimo z njihovo razlago, pri krašenju doma pa črpamo nove navdihe iz ljudske dediščine.     
Franc Grom z Vrhnike ustvarja izjemne pirhe, z novo tehniko luknjanja krhke jajčne lupine poustvarja vzorce iz ljudske dediščine.


Politični sistemi in režimi se spreminjajo, na istem teritoriju umirajo in se rojevajo nove države, oblast religijo in verske praznike enkrat podpira, drugič prepoveduje, ljudje pa – verni, neverni in nejeverni – mirno jedo pirhe, šunko in potico.
Damjan J. Ovsec

Damjan J. Ovsec (1949) je etnolog, kulturni in umetnostni zgodovinar, publicist in prisega na svoj meščanski status. Leta 1973 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, študij pa nadaljeval na finskih uni­verzah v Helsinkih in Turkuju. Od leta 1989 je v svobodnem poklicu.

Preučuje meščanstvo, njegovo iden­titeto in kulturo, še posebej v Ljublja­ni, praznovanja in praznike ter s tem povezane šege in navade, raziskuje verovanja, vraže in praznoverje, mite in simbole ter popularizira etnolo­ško in kulturno dediščino Slovencev. Napisal je 10 knjig ter okrog 1000 poljudnih, strokovnih in znanstve­nih člankov. Od sedemdesetih let je sodeloval z mno­gimi domačimi in tujimi radijskimi ter televizijskimi postajami (več kot 1500 oddaj).