Pravila za dobrodelno licitacijo za ZPMS LJ Moste Polje

Kako licitiramo?


 
 1. Licitarni predmet je vedno enak: Dom-in-stilov-koledar 2012
 2. Licitirajo lahko vsi bralci portala dominstil.si
 3. Izklicna cena koledarja je 15€. Prvi licitator lahko izbere najnižjo donacijo 15€.
 4. Ponujene cene se dvigujejo za minimalno 1€.
 5. V vsakem krogu je na voljo šest koledarjev, ki so označeni s številko kroga in črko: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E in 1F.
 6. Vsak koledar posebej se licitira tako, da se v komentarje pod licitacijo ob ponujeni ceni napiše tudi oznaka predmeta (1A, 1B, 1C …). Komentator/licitator naj obvezno napiše svoj email (ki ne bo javno viden, bo pa omogočil lažjo komunikcijo).
 7. Licitacija v posameznem krogu se začne z objavo na blogu.
 8. V vsakem krogu licitacije bosta navedena datum in ura, ko se licitacija konča.
 9. Koledar dobi tisti, ki postavi najvišjo ceno do 22.00 ure zadnjega dne licitacije.
 10. Po 22:00 uri bodo pod komentarji objavljeni zmagovalci licitacije.
 11. Licitacijo moderira (v kolikor je potrebno) admin portala z uporabniškim imenom Dom in stil.
 
 
Sem zlicitiral/a koledar – kako naprej:
V petih dneh od zaključka licitacije NAKAŽITE zlicitirani znesek  na račun ZPMS Lj-Moste Polje, Proletarska 1, TRR 3300 0000 1303 865, sklic 110 namen: šifra predmeta-vaše ime pod katerim ste licitirali – humanitarna pomoč otrokom v stiski
(primer za koledar, ki ga je zlicitiral »novak«: 1A-novak-hum. pomoč otr. v stiski)
 
Po nakazilu pošljite email s potrdilom o plačilu (in vašim imenom pod katerim ste glasovali) na email   info @ doministil.si ter vašim fizičnim naslovom.
Takoj, ko bodo prejemniki nakazila potrdili prejem denarja, bomo odposlali koledar.
 
 
Kaj pa, če za licitirani koledar ni zanimanja?
Če koledar ni zlicitiran v prej določenem času, ga bomo ponovno ponudili v naslednjem krogu licitacij.